Hur tänker YOUMP kring säkerhet?

Säkerhet är en av våra största prioriteringar och det är viktigt att ni känner er trygga i våra parker. Vi gör säkerhetskontroller i våra parker varje år och vi är noga med att uppnå ASTM:s standard till fullo, samt den brittiska vägledningen PAS5000. Dessa säkerställer att vår park är utformad för att minsta antalet skador, samtidigt som vi är noga med att vår personal har utbildning i skadehantering samt HLR. I enlighet med dessa så har vi bland annat inte high performance-trampoliner ut mot våra foam pits.

Vi följer utvecklingen av den nya europeiska standarden för hur nya trampolinparker ska designas samt driftas.

Enligt våra allmänna villkor så sker all aktivitet hos oss på egen risk.
Våra besökare får alltid en säkerhetsgenomgång inför varje besök och det finns speciellt utsatta regler som ska följas vid våra olika aktiviteter.