Vilka åtgärder tar ni i och med corona /covid-19?

Vi tar situationen gällande corona (covid-19) på största allvar. Vi följer utvecklingen löpande och vidtar de åtgärder som myndigheterna rekommenderar och som är nödvändiga för att minimera risken för smittspridning i vår verksamhet. Vi har gott om plats och öppna, stora ytor i alla våra parker vilket minimerar risk för trängsel.