Gäller vaccinationbevis hos er?

I dagläget omfattas vår verksamhet inte av kraven på vaccinationsbevis. Vi ska förhålla oss till de rekommendationer som ges för gym och andra träningsanläggningar och i dagsläget finns inga sådana restriktioner. Om ytterligare restriktioner, som omfattar även vår verksamhet träder i kraft, kommer vi givetvis att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att vi fortsatt kan erbjuda rörelseglädje på ett säkert sätt i våra parker.